Bedtime Stories For Kids, Moral Stories

Best 20 बोधप्रद लहान मुलांच्या गोष्टी | Marathi Story for Kids | Bedtime Stories kids

Best 20 बोधप्रद लहान मुलांच्या गोष्टी | Marathi Story for Kids | Bedtime Stories kids Marathi Story ही लोककथा त्या काळाची आहे जेव्हा प्राणी बोलायचे आणि नाचायचे. एकेकाळी मंद पिसे असलेला एक मोर राहत होता. पण त्याला त्याच्या लांब शेपटीचा खूप अभिमान होता. त्याच्या लांब लांब शेपटीमुळे, तो कधीही त्याच्या शेजाऱ्यांजवळ जाऊ शकत नव्हता. तो […]