Moral Stories

30 stories with moral in marathi | लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी | Stories In Marathi

30 stories with moral in marathi | लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी| Stories In Marathi stories with moral in marathi लहान मुलांच्या मराठी गोष्टी एक मोठे से राज्य होते ते राज्यांमध्ये एक छोटेसे गाव होते त्या गावांमध्ये एक राजा राहत असे ते राजाचा खूप मोठा राजमहल होता तर आज मला मध्ये राजाराणी आणि त्यांचे छोटेसे राजकुमारी […]